De Erfrechtplanners

Wettelijk erfrecht voor gehuwden, samenwonenden en weduwen

Het wettelijk erfrecht geldt als er geen testament is gemaakt. Voor vrijwel iedere situatie is dit niet de meest gunstige regeling. Er wordt vaak te veel erfbelasting betaald, er verdwijnt veel geld naar de zorg als u zorgbehoevend wordt, en u heeft geen zeggenschap over wie uw vermogen erft. Onderstaand lichten wij per situatie een aantal belangrijke zaken uit om over na te denken. 

GEHUWDEN, WIST U DAT:

 • een langstlevende testament, dat velen van u hebben en dat gemaakt is vóór 2003, in veel gevallen tegen u werkt op financieel gebied en u dus onnodig veel erfbelasting betaalt en uw vermogen wellicht moet opeten in de zorg?
 • er bij eerste overlijden al erfbelasting betaald moet worden over de zogenaamde kindsdelen die de kinderen slechts op papier erven en dus helemaal niet in handen krijgen?
 • de langstlevende echtgenoot een vrijstelling heeft van meer dan zeshonderdduizend euro en deze niet of nauwelijks wordt gebruikt met een niet-fiscaal ingericht testament?
 • uw kinderen bij het tweede overlijden onnodig veel erfbelasting betalen, omdat hun kindsdeel niet in de tijd is gegroeid met zes procent rente omdat uw testamenten daarin niet voorzien?
 • kleinkinderen in uw testament betrokken kunnen worden en zo een aanzienlijke belastingbesparing gerealiseerd kan worden?
 • het belangrijk is om ook een executeur aan te wijzen in uw testament?
 • het belangrijk is om levenstestamenten (ook wel volmachten genoemd) te maken, zodat u ook door kunt als u of uw partner bijvoorbeeld dementeert of op andere wijze wilsonbekwaam wordt, en u hiermee de gang naar de kantonrechter voorkomt?

SAMENWONENDEN, WIST U DAT:

 • het belangrijk is om een samenlevingscontract te maken om de hoge partnervrijstelling voor erven te verkrijgen en elkaar het nabestaandenpensioen toe te kennen?
 • het belangrijk is om elkaar testamentair als erfgenaam te benoemen omdat de wet dat immers niet doet?
 • het belangrijk is om levenstestamenten (ook wel volmachten genoemd) te maken, zodat u ook door kunt als u of uw partner bijvoorbeeld dementeert of op andere wijze wilsonbekwaam wordt, en u hiermee de gang naar de kantonrechter voorkomt?

WEDUWEN EN WEDUWNAARS, WIST U DAT:

 • het belangrijk is om de zogenaamde kindsdelen (die ontstaan zijn bij het overlijden van uw partner) vast te stellen én veilig te stellen voor het geval u in een verzorgingssituatie terechtkomt?
 • het belangrijk is om een volmacht aan uw kinderen te geven voor het geval u wilsonbekwaam wordt en zelf bijvoorbeeld uw huis niet meer zou mogen verkopen?
 • het belangrijk is om duidelijk uw wensen rondom uw levenseinde vast te laten leggen?

WACHT NIET TOT HET LAATSTE MOMENT, REGEL UW TESTAMENT

Meer dan 90% van de Nederlanders heeft deze zaken niet of niet goed geregeld. Men schuift het regelen van dit soort zaken vaak vooruit, soms tot het te laat is en zij niet meer in staat zijn om het te regelen. Wij helpen u daarom graag bij uw vraagstukken op erfrechtelijk gebied, maken zaken helder en inzichtelijk voor u. Met name daar waar het gaat om het besparen van erfbelasting en het veiligstellen van uw vermogen voor de zorg. 

Kortom, er kan heel veel. Beoordeel samen met ons of het voor u zin heeft om zaken te gaan regelen.

Maak een vrijblijvende afspraak

Wilt u uw eigen situatie eens tegen het licht houden? Bel ons gerust op 0800 - 1041 voor een afspraak bij ons kantoor in Eindhoven.

Plan direct een gratis adviesgesprek >

Helder erfrechtadvies in begrijpelijke taal

Fiscaal en financieel experts

Stel uw vermogen veilig

Onze erfrecht planners zijn specialisten in de fiscale en financiële kant van het erfrecht, de erfenis, een testament of schenking. Wij weten als geen ander hoe u duizenden euro's aan  erfbelasting bespaart, belastingvrij schenkt en voorkomt dat uw vermogen verdwijnt naar de zorg!

Persoonlijk advies

Bij ons op kantoor

Wilt u advies over uw nalatenschap, de erfenis, verklaring van erfrecht, volmacht, testament, of erfrecht in het algemeen? Neem vrijblijvend contact op met onze ervaren erfrecht planners. Onze specialisten staan voor u klaar om het complexe erfrecht te vertalen naar een helder, duidelijk advies. Uiteraard helemaal toegespitst op uw persoonlijke situatie.

Onze erfrecht planners

Ontmoet onze specialisten

Ons team erfrecht planners staat voor u klaar om al uw vragen over uw erfrecht, erfenis, testament of volmacht te beantwoorden. Op onze locaties in Eindhoven en 's-Hertogenbosch.

Rekenmodule

Bereken uw besparing bij het eerste overlijden

Onze erfrecht planners zijn specialist in de fiscale en financiële kant van erfrecht, de erfenis, een testament of schenking.

Wij weten als geen ander hoe u duizenden euro’s aan erfrecht belasting bespaart, belastingvrij schenkt en voorkomt dat uw vermogen verdwijnt naar de zorg.