De Erfrechtplanners

De schenking op papier; voldoe aan de voorwaarden!

In het verleden hebben veel mensen vermogen geschonken aan de kinderen middels een zogenaamde schenking op papier.

Dit houdt in de praktijk in dat ouders geld hebben geschonken aan kinderen, en dat geld weer hebben terug geleend van de kinderen. Per saldo hebben ze dus eigenlijk niks gedaan, anders dan dat ze een schuldpositie gecreëerd hebben richting hun kind.

Wil een papieren schenking uiteindelijk leiden tot besparing van erfbelasting, moet deze schenking voldoen aan twee voorwaarden:

  1. De papieren schenking moet notarieel worden vastgelegd.
  2. Er dient jaarlijks daadwerkelijk 6% rente te worden betaald door de ouder aan het kind dat de papieren schenking heeft gekregen.

Met name met de betaling van de rente van 6% wordt in de praktijk nogal slordig omgesprongen, of deze wordt zelfs helemaal niet jaarlijks voldaan.

Als er niet wordt voldaan aan deze voorwaarde dan heeft de hele opzet van de papieren schenking eigenlijk fiscaal geen doel gehad. Het was immers de bedoeling dat deze schenking al uit het vermogen van de ouders was, en dus niet meer belast zou zijn later in de erfenis. Door het niet betalen van de jaarlijkse rente wordt juist het tegenovergestelde bereikt en wordt de papieren schenking wederom belast in de erfenis.

In de praktijk blijkt dat de fiscus ook daadwerkelijk controleert of in de jaren voor overlijden aan de renteverplichting is voldaan, hetgeen betekent dat over een groot aantal jaren bankafschriften moeten worden overlegd om de rentebetaling aan te tonen.

Als u bewust of onbewust vergeten bent deze rente over te maken aan uw kind, dan is er in principe nog geen reden tot paniek. Het is immers toegestaan dat de niet-betaalde rente wordt ingehaald tot aan het moment van overlijden. Vereist is dan wel dat over de inhaalperiode ten minste 6% samengestelde rente wordt betaald, dus rente over rente en dat deze rente door de ouder zelf wordt betaald.

Voor het betalen van deze “inhaal-rente” geldt overigens niet de regel dat deze binnen 180 dagen voor overlijden moet zijn gedaan, zoals dat geldt bij veel schenkingen.

De schenking op papier kan ook nog van pas komen als de ouder die de papieren schenking heeft gedaan in de zorg terecht komt. Deze papieren schenking vormt dan immers nog een schuld in het box III vermogen van de ouder, welke weer zorgt voor een lagere eigen bijdrage in de zorginstelling.

Vragen? Neem gerust contact met ons op onder nummer 0800-1031.

Een papieren schenking staat immers nooit op zichzelf, maar maakt deel uit van een goede planning van uw nalatenschap!

Waarvan akte,
Mat Scheepers

Maak een vrijblijvende afspraak

Wilt u uw eigen situatie eens tegen het licht houden? Bel ons gerust op 0800 - 1031 voor een afspraak op een van onze vijf kantoren in Limburg. Een mooie attentie ligt voor u klaar.

Plan direct een gratis adviesgesprek >

Helder erfrechtadvies in begrijpelijke taal

Fiscaal en financieel experts

Stel uw vermogen veilig

Onze erfrecht planners zijn specialisten in de fiscale en financiële kant van het erfrecht, de erfenis, een testament of schenking. Wij weten als geen ander hoe u duizenden euro's aan  erfbelasting bespaart, belastingvrij schenkt en voorkomt dat uw vermogen verdwijnt naar de zorg!

Persoonlijk advies

Bij ons op kantoor

Wilt u advies over uw nalatenschap, de erfenis, verklaring van erfrecht, volmacht, testament, of erfrecht in het algemeen? Neem vrijblijvend contact op met onze ervaren erfrecht planners. Onze specialisten staan voor u klaar om het complexe erfrecht te vertalen naar een helder, duidelijk advies. Uiteraard helemaal toegespitst op uw persoonlijke situatie.

Onze erfrecht planners

Ontmoet onze specialisten

Ons team erfrecht planners staat voor u klaar om al uw vragen over uw erfrecht, erfenis, testament of volmacht te beantwoorden. Op onze locaties in Sittard, Herten, Horst, Eindhoven, Stein en Valkenburg a/d Geul.

Rekenmodule

Bereken uw besparing bij het eerste overlijden

Onze erfrecht planners zijn specialist in de fiscale en financiële kant van erfrecht, de erfenis, een testament of schenking.

Wij weten als geen ander hoe u duizenden euro’s aan erfrecht belasting bespaart, belastingvrij schenkt en voorkomt dat uw vermogen verdwijnt naar de zorg.